• Facebook
  • Google
Norsk bokmål (Norwegian) English (UK)

REISAVANNHYTTA

reisavannhyttaReisavannhytta er relativt nyrestaurert utleiehytte som ligger i flott turterreng like ved Reisavann (Raisjavri) i Nordreisa kommune. Hytta har 6 sengeplasser, innlagt strøm og vedfyring.
The Reisa Lake cabin is a newly restored rental cabin that lies in great terrain just by the Reisa lake (Raisjavri) in Nordreisa muncipality. The cabin has 6 beds, electricity and woodstove.
Området er attraktivt som turområde hele året, småviltjakt, fiske og multeplukking. Utleiehytta ligger mellom Nordreisa og Kautokeino, snøscootertrasé.

Veibeskrivelse: Det må påregnes 2-3 dagers mars fra vegenden ved Saraelv i Reisadalen og fram til hytta. Med bil fra Kautokeino sentrum er det ca. 40 km i retning Bieddjuvaggi, før avkjøring på anleggsveg, evt. tursti fram til vatnet. Vinterstid er det mulig å benytte snøscootertraseen fra hhv. Nordreisa og Kautokeino. Hytta ligger 3 km fra traseen, men ved hytteleie gis det dispensasjon for kjøring fram til hytta. Dispensasjon skal søkes Nordreisa kommune. Toalett: Utedo

The area is attractive to visit all year round. For hunting small game, fishing and picking cloudberries. The cabin lies between Kautokeino and Nordreisa muncipalities, nearby snow mobile trails.

Directions: About 2-3 days walk from Saraelv in Reisa valley. By car from Kautokeino center its about 40 km in the direction of Bieddjuvaggi. In the winter its a possibility to use snowmobile, but you must apply for a drivers permit to Nordreisa muncipality. Toilet; Ouside bio toilet.

For pris og bestilling, gå til www.inatur.no eller kontakt Friluftstorget tlf. 07800 (tast 1).

For booking, proceed to www.inatur.no or contact Fruiluftstorget ph: 07800 (press 1).

 

 

Happenings